График за провеждане на изпити на ученици в задочна форма на обучение – II-ра сесия Изтегли ТУК

График за провеждане на изпити на ученици в задочна форма на обучение – I-ва сесия Изтегли ТУК