ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

ПРЕПОДАВАТЕЛ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ
Даниела Алемкова Български език и литература
Елза Сиракулева Български език и литература
Невена Джамбазова Български език и литература
Елеонора Велева Български език и литература
Милена Дерменджиева Английски език
Наталия Стоилкова Английски език
Анелия Горузова Английски език
Людмила Ефимова Английски език
Мария Джерахова Немски език
 Елена Кирева Немски език
Замфира Кинанева Математика
Невина Вунцова Математика, физика
Мина Кисьова Математика
Невена Калфова Математика
Елена Карафеизова Информатика, инф.технологии
Елза Личева Информатика, инф.технологии
Жанет Капитанова История и цивилизация
Теменужка Топчиева История и цивилизация
Йордан Динчев География и икономика
Ирина Бодурова Психология и логика, етика и право

философия

Веселина Брънгова Биология и здравно образование
Нина Мангарудова Биология и здравно образование
Росица Въргова Физика и астрономия
Ирина Горова Химия и опазване на околната среда
Бисера Станкова Музика
Румен Ушев Физкултура и спорт
Татяна Христова Физкултура и спорт
Здравка Ефремова Професионална подготовка
Катя Динчева Професионална подготовка
Миглена Топалова Професионална подготовка
Лилия Делева Възпитател
Ралица Даскалова Психолог