НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

 

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ
Дарина Джандева Технически сътрудник
Аделина Сивриева Счетоводител
Юлия Горузова Библиотекар
Лидия Благоева ЗАТС
Славей Каралийски Домакин
Таня Лескова Хигиенист
Петя Христова Хигиенист
Велин Пехливанов Портиер