ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ
През 2018/2019 учебна година в училище след 7 клас се изучават следните профили и професии:
Чуждоезиков профил
Английски език
Профилиращи предмети

Английски език

Немски език

Български език и литература

Чуждоезиков профил
Немски език
Профилиращи предмети

Немски език

Английски език

Математика

Учебна 2018/2019 година

Разпределение на учениците по профили и професии
  • Профил - английски език
  • Профил - немски език
  • Профил - природни науки
  • Професии
Профил: природни науки
Профилиращи предмети

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

Математика

Професии

Икономист-информатик

Екскурзовод

Ресторантьор