УЧЕБНИЦИ ЗА  2020/2021 УЧЕБНАТА ГОДИНА

  

Vа клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език

 

А. Петров и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

 (правоприемник на „Булвест 2000” ООД)

2017
2. Литература

 

М. Герджикова и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

 (правоприемник на „Булвест 2000” ООД)

2017
3. Английски език

 „BLAZE FOR BULGARIA, STUDENT’S BOOK, 5TH GRADE“

В. Евънс, Дж. Дули ЮНИВЪРС“ ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг“ 2017
4. Математика

 

Т. Витанов и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

 (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД)

2017
5.Информационни технологии А. Ангелов и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017
6. История и цивилизации Т. Леков и колектив „Просвета-София“ АД 2016
7. География и икономика Р. Пенин и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

(правоприемник на „Булвест 2000” ООД)

2017
8. Човекът и природата М. Максимов и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

(правоприемник на „Булвест 2000” ООД)

2017
9. Музика В. Сотирова и колектив „Просвета-София“ АД 2017
10. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „Просвета-София“ АД 2017
11. Технологии и предприемачество Т. Николова и колектив „Бит и техника“ ООД 2017

 

VІ а клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език

 

А. Петров и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

(правоприемник на „Булвест 2000” ООД)

2017
2. Литература

 

М. Герджикова и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

(правоприемник на „Булвест 2000” ООД)

2017
3. Английски език

 „Blaze for Bulgaria”

Дж. Дули ЮНИВЪРС“ ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг“ 2017
4. Математика

 

З. Паскалева и колектив „Архимед 2” ЕООД 2017
5.Информационни технологии В.Петров и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД) 2017
6. История и цивилизации П. Павлов и колектив „Просвета-София“ АД 2017
7. География и икономика Р. Пенин и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2017
8. Човекът и природата М. Максимов и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2017
9. Музика В. Сотирова и колектив „Просвета-София“ АД 2017
10. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „Просвета-София“ АД 2017
11. Технологии и предприемачество Т. Николова и колектив „Бит и техника“ ООД 2017

VІІ а клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език А. Петров и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2018
2. Литература М. Герджикова и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2018
3. Английски език

„Blaze for Bulgaria”

Джени Дули ,,Юнивърс” ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing” 2018
4. Математика Здр. Паскалева и колектив ,,Архимед 2” ЕООД 2018
5. Информационни технологии И. Първанов, Л. Бонев ,,Домино” ЕООД 2018
6. История и цивилизации Г. Якимов и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2018
7. География и икономика Р. Пенин и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2018
8. Биология и здравно образование Вл. Овчаров и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2018
9. Физика и астрономия М. Максимов, Г. Русева „„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2018
10. Химия и опазване на околната среда Ст. Цаковски и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД) 2018
11. Музика В. Сотирова и колектив ,,Просвета-София” АД 2018
12. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив ,,Просвета-София” АД 2018
13. Технологии и предприемачество С. Плачков и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД и на ,,Булвест 2000” ООД) Фондация ,,Джуниър Ачийвмънт България” 2018

 

VІІІ а клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език

 

А. Петров и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2017
2. Литература

 

И. Кръстева и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2017
3. Английски език

Учебник „Focus for Bulgaria”, А1

Учебна тетрадка „Focus for Bulgaria”, А1

Учебник „Focus for Bulgaria”, А2

 Учебна тетрадка „Focus for Bulgaria”, А2

Учебник „Focus for Bulgaria”, В1.1 Учебна тетрадка „Focus for Bulgaria”, В1.1

 

 

П. Райли и колектив

Р. Фрикер, Б. Михаловски

С. Кей и колектив

Д. Брейшоу, Б. Михаловски

С. Кей и колектив

Д. Брейшоу, Б. Михаловски

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано

 от „С.А.Н. – ПРО”

2017
4. Математика

 

З. Паскалева и колектив „Архимед 2“ ЕООД 2017
5. Информационни технологии И. Зангочева и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД) 2017
6. Философия

 

Г. Каприев и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2017
7.  Музика

 

Л. Пейчева и колектив „Просвета-София” АД 2017
8.  Изобразително изкуство

 

П. Цанев и колектив Просвета-София” АД 2017

 

VІІІ б клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език А. Петров и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2017
2. Литература И. Кръстева и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2017
3. Английски език

„Legacy for Bulgaria”, А1

Дж. Дули „ЮНИВЪРС” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг” 2017
4. Математика З. Паскалева и колектив „Архимед 2“ ЕООД 2017
5. Информационни технологии И. Зангочева и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД) 2017
6.  История и цивилизации А. Пантев и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2017
7.  География и икономика Р. Пенин и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2017
8. Философия Г. Каприев и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2017
9.  Биология и здравно образование

 

Н. Цанова и колектив СД „Педагог 6” – Делев,

Луизова и с-ие

2017
10.  Физика и астрономия М. Максимов „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2017
11.  Химия и опазване на околната среда Ст. Цаковски и колектив КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД) 2017
12. Музика Л. Пейчева и колектив „Просвета-София” АД 2017
13. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив Просвета-София” АД 2017
14. Технологии и предприемачество С. Плачков и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД и на ,,Булвест 2000” ООД) Фондация ,,Джуниър Ачийвмънт България” 2017

 

VІІІ в клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език А. Петров и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2017
2. Литература И. Кръстева и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2017
3. Английски език

„Legacy for Bulgaria”, А1

Дж. Дули „ЮНИВЪРС” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг” 2017
4. Математика З. Паскалева и колектив „Архимед 2“ ЕООД 2017
5. Информационни технологии И. Зангочева и колектив КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

 (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД)

2017
6.  История и цивилизации А. Пантев и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

(правоприемник на „Булвест 2000” ООД)

2017
7.  География и икономика Р. Пенин и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

 (правоприемник на „Булвест 2000” ООД)

2017
8. Философия Г. Каприев и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

 (правоприемник на „Булвест 2000” ООД)

2017
9.  Биология и здравно образование Н. Цанова и колектив СД „Педагог 6” – Делев,

Луизова и с-ие

2017
10.  Физика и астрономия

 

М. Максимов „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2017
11.  Химия и опазване на околната среда Ст. Цаковски и колектив КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД) 2017
12. Музика Л. Пейчева и колектив „Просвета-София” АД 2017
13.  Изобразително изкуство П. Цанев и колектив Просвета-София” АД 2017
14. Предприемачество Кирил Тодоров „МАРТИЛЕН” ООД 2019
15. Обща икономическа теория Ц. Лалева „МАРТИЛЕН” ООД 2018
16. ЗБУТ А. Миленкова „Нови знания“ 2005
17. Икономика      

 

ІХ а клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1.Български език П. Маркова  и колектив „БГ Учебник” ЕООД 2018
2. Литература Б. Пенчев и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2018
3. Английски език

„Focus for Bulgaria”, B1, част 1

Учебна тетрадка „Focus for Bulgaria”, B1, част 1

 

С. Кей и колектив

Д. Брейшоу и колектив

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО” 2018
4. Немски език „Prima A1.1“ Фр. Джин и колектив „Просвета – София” АД 2018
5. Математика М. Алашка и колектив Архимед 2” ЕООД 2018
6. Информационни технологии И. Първанов, Л. Бонев „Домино”  ЕООД 2018
7. История и цивилизации за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, част 1 и част 2 А. Пантев и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

(правоприемник на „Булвест 2000” ООД)

2018
8. География и икономика за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език Р. Пенин и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

(правоприемник на „Булвест 2000” ООД)

2018
9. Философия С. Герджиков ЕТ „Екстрем – Сергей Герджиков” 2018
10. Биология и здравно образование за 8. и 9. клас част 1 и 2 за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език Н. Цанова

 С. Томова

СД „Педагог 6” – Делев,

Луизова и с-ие

2018
11. Физика и астрономия за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език М. Максимов,  И. Димитрова „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

(правоприемник на „Булвест 2000” ООД)

2018
12. Химия и опазване на околната среда за 9. клас за профилирано и професионално образование  с интензивно изучаване на чужд език Ст. Цаковски и колектив КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД) 2018
13. Музика Л. Пейчева и колектив „Просвета – София” АД 2018
14. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив Просвета-София” АД 2018

 

ІХ б клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език П. Маркова  и колектив „БГ Учебник” ЕООД 2018
2. Литература Б. Пенчев и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2018
3. Английски език

„Legacy for Bulgaria”, А2

Дж. Дули „ЮНИВЪРС” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг” 2017
4. Немски език „Prima A1.1“ Фр. Джин и колектив „Просвета – София” АД 2018
5. Математика М. Алашка и колектив Архимед 2” ЕООД 2018
6. Информационни технологии И. Първанов, Л. Бонев „Домино”  ЕООД 2018
7. История и цивилизации за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език А. Пантев и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2018
8.География и икономика  за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език Р. Пенин и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2018
9. Философия С. Герджиков ЕТ „Екстрем – Сергей Герджиков” 2018
10. Биология и здравно образование за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език Н. Цанова

 С. Томова

СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие 2018
11.Физика и астрономия за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език М. Максимов,  И. Димитрова „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2018
12.  Химия и опазване на околната среда за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език Ст. Цаковски и колектив КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД) 2018
13. Музика Л. Пейчева и колектив „Просвета – София” АД 2018
14. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив Просвета-София” АД 2018
15. Технологии и предприемачество С. Плачков и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД и на ,,Булвест 2000” ООД) Фондация ,,Джуниър Ачийвмънт България” 2018

 

ІХ в клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език П. Маркова  и колектив „БГ Учебник” ЕООД 2018
2. Литература Б. Пенчев и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2018
3. Английски език

„Legacy for Bulgaria”, А2

Дж. Дули „ЮНИВЪРС” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг” 2017
4. Немски език „Prima A1.1“ Фр. Джин и колектив „Просвета – София” АД 2018
5. Математика М. Алашка и колектив Архимед 2” ЕООД 2018
6. Информационни технологии И. Първанов, Л. Бонев „Домино”  ЕООД 2018
7. История и цивилизации за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език А. Пантев и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2018
8.География и икономика  за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език Р. Пенин и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2018
9. Философия С. Герджиков ЕТ „Екстрем – Сергей Герджиков” 2018
10. Биология и здравно образование за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език Н. Цанова

 С. Томова

СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие 2018
11.Физика и астрономия за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език М. Максимов,  И. Димитрова „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на „Булвест 2000” ООД) 2018
12.  Химия и опазване на околната среда за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език Ст. Цаковски и колектив КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД) 2018
13. Музика Л. Пейчева и колектив „Просвета – София” АД 2018
14. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „Просвета-София” АД 2018
15. ЗБУТ А. Миленкова „Нови знания“ 2005
16. Професионална култура и общуване Р. Милкова, Л. Милков „Юни Експрес“ 2014
17. Предприемачество Кирил Тодоров „МАРТИЛЕН” ООД 2019

 

Х а клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език П. Маркова и колектив „БГ Учебник” ЕООД 2019
2. Литература Б. Пенчев  и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2019
3. Английски език 

„Focus for Bulgaria”, B1, част 2,

Учебна тетрадка „Focus for Bulgaria”, B1 част 2

 

С. Кей и колектив

Д. Брейшоу и колектив

Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО” 2018
4. Немски език „Prima A1.2“ Фр. Джин и колектив „Просвета – София” АД 2018
5. Математика М. Алашка и колектив Архимед 2” ЕООД 2019
6. Информационни технологии А. Ангелов-Ачо и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2019
7. История и цивилизации П. Павлов и колектив „Просвета – София” АД 2019
8. География и икономика Р. Пенин и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2019
9. Философия С. Герджиков ЕТ „Екстрем – Сергей Герджиков” 2019
10. Биология и здравно образование Н. Цанова

 С. Томова

СД „Педагог 6” – Делев, Луизова  и с-ие 2019
11.Физика и астрономия М. Максимов,  И.Димитрова „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2019
12.  Химия и опазване на околната среда Ст. Цаковски и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2019
13. Музика Л. Пейчева и колектив „Просвета – София” АД 2019
14. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „Просвета – София” АД 2019

 

Х б клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език П. Маркова и колектив „БГ Учебник” ЕООД 2019
2. Литература Б. Пенчев  и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2019
3. Английски език

„Legacy for Bulgaria”, А2

Дж. Дули „ЮНИВЪРС” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг” 2017
4. Немски език „Prima A1.2“ Фр. Джин и колектив „Просвета – София” АД 2018
5. Математика М. Алашка и колектив Архимед 2” ЕООД 2019
6. Информационни технологии А. Ангелов-Ачо и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2019
7. История и цивилизации П. Павлов и колектив „Просвета – София” АД 2019
8. География и икономика Р. Пенин и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2019
9. Философия С. Герджиков ЕТ „Екстрем – Сергей Герджиков” 2019
10. Биология и здравно образование Н. Цанова

 С. Томова

СД „Педагог 6” – Делев, Луизова  и с-ие 2019
11.Физика и астрономия М. Максимов,  И.Димитрова „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2019
12.  Химия и опазване на околната среда Ст. Цаковски и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2019
13. Музика Л. Пейчева и колектив „Просвета – София” АД 2019
14. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „Просвета – София” АД 2019

 

Х в клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език П. Маркова и колектив „БГ Учебник” ЕООД 2019
2. Литература Б. Пенчев  и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2019
3. Английски език

„Legacy for Bulgaria”, А2

Дж. Дули „ЮНИВЪРС” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг” 2017
4. Немски език „Prima A1.2“ Фр. Джин и колектив „Просвета – София” АД 2018
5. Математика М. Алашка и колектив Архимед 2” ЕООД 2019
6. Информационни технологии А. Ангелов-Ачо и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2019
7. История и цивилизации П. Павлов и колектив „Просвета – София” АД 2019
8. География и икономика Р. Пенин и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2019
9. Философия С. Герджиков ЕТ „Екстрем – Сергей Герджиков” 2019
10. Биология и здравно образование Н. Цанова

 С. Томова

СД „Педагог 6” – Делев, Луизова  и с-ие 2019
11.Физика и астрономия М. Максимов,  И.Димитрова „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2019
12.  Химия и опазване на околната среда Ст. Цаковски и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2019
13. Музика Л. Пейчева и колектив „Просвета – София” АД 2019
14. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „Просвета – София” АД 2019
15. Икономика Ц. Лалева „Мартилен“ 2019
16. Гостоприемство в туристическата индустрия М. Воденска „Матком“ 2010
17. Микробиология и хигиена на храненето В. Нестерова „Матком“ 2014
18. Кулинарни техники и технологии С. Стамов „Матком“ 2013
19. Счетоводство и отчетност в туризма Р. Начева “ФорКом” 2011

 

ХІ а клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1.Български език П. Маркова и колектив „БГ Учебник” ЕООД 2020
2. Литература Б. Пенчев, И. Кръстева

 

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2020
3. Английски език Учебник „Focus for Bulgaria В2.1”, В2.1, първа част,

Учебна тетрадка „Focus for Bulgaria В2.1”, В2.1, първа част

Сю Кей и колектив

 

Даниел Брейшоу и колектив

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО” ООД 2020
4. Немски език Учебник „Schritte international Neu“ (3+4), A2 З. Хилперт и колектив „Едюкейшънъл център” ЕООД 2020
5. Математика

    Математика за XI клас Модул 1 ,,Геометрия” и модул 2 ,,Елементи на математическия анализ” – ПП

Р.Алашка и колектив

Д. Гълъбова, М.Сидерова

„Архимед 2” ЕООД

Веди.БГ” ООД

2020

2020

6. Гражданско образование Г. Герчева-Несторова и колектив СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие  

2020

7. История и цивилизации за XI клас Модул 1 ,,Власт и институции”, модул 2 ,,Култура и духовност” и модул 3 ,,Човек и общество” Б. Гаврилов и колектив ,,Просвета-София” АД  

2020

8. Биология и здравно образование за XI клас Модул 1 ,,Клетката – елементарна биологична система” Н. Цанова, С. Томова СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие 2020

 

ХІ б клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1.Български език П. Маркова и колектив „БГ Учебник” ЕООД 2020
2. Литература Б. Пенчев, И. Кръстева

 

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2020
3. Английски език „Legacy for Bulgaria”, В1.1 Джени Дули „ЮНИВЪРС” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг” 2020
4. Немски език „Prima A2.1“ Фр. Джин и колектив „Просвета – София” АД 2018
5. Математика

    Математика за XI клас Модул 1 ,,Геометрия” и модул 2 ,,Елементи на математическия анализ” – ПП

Р.Алашка и колектив

Д. Гълъбова, М.Сидерова

„Архимед 2” ЕООД

Веди.БГ” ООД

2020

2020

6. Гражданско образование Г. Герчева-Несторова и колектив СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие  

2020

7. Биология и здравно образование за XI клас Модул 1 ,,Клетката – елементарна биологична система” Н. Цанова, С. Томова СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие 2020

 

8. Химия и опазване на околната среда за XI клас Модул 1 ,,Теоретични основи на химията”

Модул 2 ,,Химия на неорганичните вещества”

Н. Върбанова и колектив СД „Педагог 6” – Делев,

Луизова и с-ие

2020

ХІ в клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1.Български език П. Маркова и колектив „БГ Учебник” ЕООД 2020
2. Литература Б. Пенчев, И. Кръстева

 

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД 2020
3.  Английски език по професията Information technology Virginia Evans, Jenny Dooley, Stanley Wright Express publishing
4. Немски език „Prima A2.1“ Фр. Джин и колектив „Просвета – София” АД 2018
5. Математика

 

Р.Алашка и колектив „Архимед 2” ЕООД 2020

 

6. Гражданско образование Г. Герчева-Несторова и колектив СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие  

2020

7. Обща икономическа теория Ц. Лалева „МАРТИЛЕН” ООД 2018
8. Основи на правото Г.Стефанов и колектив  „МАРТИЛЕН” ООД 2011
9. Обща теория на статистиката М. Георгиева „МАРТИЛЕН” ООД 2016
10. Счетоводство на предприятието Св. Павлова „МАРТИЛЕН” ООД 2017
11. Икономическа информатика

 

Д. Василев, Б. Георгиев „МАРТИЛЕН” ООД 2019
12. Информатика 11. клас – ПП

 

Кр. Манев и колектив „Изкуства“ 2020
13. Уеб дизайн

 

К. Гъров и колектив „Изкуства“ 2013

ХІІ а клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език Т. Бояджиев и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД) 2002
2. Литература И. Пелева и колектив “Просвета – София” АД 2002
3. Английски език 

“English Through Literature”

 

 

Н. Клисурска и колектив

 

 

„Просвета -София” АД

 

 

2002

 

4.Немски език

II ЧЕ “ Prima A2.2” 

 

Фр. Джин и колектив

 

“Просвета – София” АД

 

2011

5. Математика, ЗП

    Математика, ПП

З. Запрянов и колектив

З. Запрянов и колектив

“Просвета – София” АД

“Просвета – София” АД

2005

2002

6. Свят и личност

 

М. Грекова и колектив “Просвета – София” АД 2008
7. История и цивилизация 11. клас

 

В. Гюзелев и колектив “Просвета – София” АД 2012
8. География и икономика 11. клас

 

Н. Димов и колектив “Просвета – София” АД 2012
9. Физика и астрономия  10. клас

 

Хр. Попов и колектив “Просвета – София ” АД 2001
10. Биология и здравно образование Н. Цанова “Просвета – София ” АД 2001

 

ХІІ б клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език Т. Бояджиев и колектив „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД (правоприемник на ИК ,,Анубис” ООД) 2002
2. Литература И. Пелева и колектив “Просвета – София” АД 2002
3. Английски език

“Success Intermediate” 

Stuard Mc Kinlay,

Bob Hastings

“ Pearson Longman ” 2007
4.Немски език

ЗП “Direkt zwei 2”

ЗИП “ Prima A2.1” 

 

Дж. Мота, Б. Жвиковска

Фр. Джин и колектив

 

„Клет България” ООД

“Просвета – София” АД

 

2011

2011

5. Математика, ЗП

    Математика, ПП 

З. Запрянов и колектив

З. Запрянов и колектив

“Просвета – София” АД

„Просвета-София” АД

2005

2002

6. Свят и личност

 

М. Грекова и колектив “Просвета – София” АД 2008
7. Биология и здравно образование

 

Г. Марков и колектив “Просвета – София” АД 2002
8. Физика и астрономия

 

Хр. Попов и колектив “Просвета – София ” АД 2002
9. География и икономика за 10. клас Р. Пенин и колектив „Клет България“ ООД 2019