УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

   

  V а клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език

 

А. Петров и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
2. Литература

 

М. Герджикова и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
3. Английски език

„BLAZE FOR BULGARIA, STUDENT’S BOOK, 5TH GRADE“

В. Евънс, Дж. Дули ЮНИВЪРС“ ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг“ 2017
4. Математика

 

Т. Витанов и колектив ИК „Анубис” ООД 2017
5.Информационни технологии А. Ангелов и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017
6. История и цивилизации Т. Леков и колектив „Просвета-София“ АД 2016
7. География и икономика Р. Пенин и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
8. Човекът и природата М. Максимов и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
9. Музика В. Сотирова и колектив „Просвета-София“ АД 2017
10. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „Просвета-София“ АД 2017
11. Технологии и предприемачество Т. Николова и колектив „Бит и техника“ ООД 2017

  

VІ а клас

 

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език

 

А. Петров и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
2. Литература

 

М. Герджикова и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
3. Английски език

„Blaze for Bulgaria”

Дж. Дули ЮНИВЪРС“ ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг“ 2017
4. Математика

 

З. Паскалева и колектив „Архимед 2” ЕООД 2017
5.Информационни технологии В.Петров и колектив ИК „Анубис“ ООД 2017
6. История и цивилизации П. Павлов и колектив „Просвета-София“ АД 2017
7. География и икономика Р. Пенин и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
8. Човекът и природата М. Максимов и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
9. Музика В. Сотирова и колектив „Просвета-София“ АД 2017
10. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „Просвета-София“ АД 2017
11. Технологии и предприемачество Т. Николова и колектив „Бит и техника“ ООД 2017

   

VІІ а клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език А. Петров и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
2. Литература М. Герджикова и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
3. Английски език

„Blaze for Bulgaria”

Джени Дули ,,Юнивърс” ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing” 2018
4. Математика Здр. Паскалева и колектив ,,Архимед 2” ЕООД 2018
5. Информационни технологии И. Първанов, Л. Бонев ,,Домино” ЕООД 2018
6. История и цивилизации Г. Якимов и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
7. География и икономика Р. Пенин и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
8. Биология и здравно образование Вл. Овчаров и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
9. Физика и астрономия М. Максимов, Г. Русева „Булвест 2000” ООД 2018
10. Химия и опазване на околната среда Ст. Цаковски и колектив ИК ,,Анубис” ООД 2018
11. Музика В. Сотирова и колектив ,,Просвета-София” АД 2018
12. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив ,,Просвета-София” АД 2018
13. Технологии и предприемачество С. Плачков и колектив ИК ,,Анубис” ООД ,,Булвест 2000” ООД Фондация ,,Джуниър Ачийвмънт България” 2018

 

 VІІІ а клас

 

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език

 

А. Петров и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
2. Литература

 

И. Кръстева и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
3. Английски език

Учебник „Focus for Bulgaria”, А1

Учебна тетрадка „Focus for Bulgaria”, А1

Учебник „Focus for Bulgaria”, А2

Учебна тетрадка „Focus for Bulgaria”, А2

Учебник „Focus for Bulgaria”, В1.1 Учебна тетрадка „Focus for Bulgaria”, В1.1

 

 

П. Райли и колектив

Р. Фрикер, Б. Михаловски

С. Кей и колектив

Д. Брейшоу, Б. Михаловски

С. Кей и колектив

Д. Брейшоу, Б. Михаловски

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано

от „С.А.Н. – ПРО”

2017
4. Математика

 

З. Паскалева и колектив „Архимед 2“ ЕООД 2017
5. Информационни технологии И. Зангочева и колектив ИК „Анубис ” ООД 2017
6. Философия

 

Г. Каприев и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
7.  Музика

 

Л. Пейчева и колектив „Просвета-София” АД 2017
8.  Изобразително изкуство

 

П. Цанев и колектив „Просвета-София” АД 2017

 

 VІІІ б клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език А. Петров и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
2. Литература И. Кръстева и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
3. Английски език

„Legacy for Bulgaria”, А1

Дж. Дули „ЮНИВЪРС” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг” 2017
4. Математика З. Паскалева и колектив „Архимед 2“ ЕООД 2017
5. Информационни технологии И. Зангочева и колектив ИК „Анубис ” ООД 2017
6.  История и цивилизации А. Пантев и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
7.  География и икономика Р. Пенин и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
8. Философия Г. Каприев и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
9.  Биология и здравно образование

 

Вл. Овчаров и  колектив „Булвест 2000” ООД 2017
10.  Физика и астрономия В. Иванов и колектив „Просвета – София” АД 2017
11.  Химия и опазване на околната среда Ст. Цаковски и колектив ИК „Анубис” ООД 2017
12. Музика Л. Пейчева и колектив „Просвета-София” АД 2017
13. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив Просвета-София” АД 2017
14. Технологии и предприемачество С. Плачков и колектив ИК „Анубис” ООД, „Булвест 2000” ООД, Фондация „Джуниър Ачийвмънт България” 2017

VІІІ в клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език

 

А. Петров и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
2. Литература

 

И. Кръстева и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
3. Английски език

„Legacy for Bulgaria”, А1

Дж. Дули „ЮНИВЪРС” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг” 2017
4. Математика З. Паскалева и колектив „Архимед 2“ ЕООД 2017
5. Информационни технологии И. Зангочева и колектив ИК „Анубис ” ООД 2017
6.  История и цивилизации А. Пантев и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
7.  География и икономика Р. Пенин и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
8. Философия Г. Каприев и колектив „Булвест 2000” ООД 2017
9.  Биология и здравно образование В. Овчаров и  колектив „Булвест 2000” ООД 2017
10.  Физика и астрономия

 

В. Иванов и колектив „Просвета – София” АД 2017
11.  Химия и опазване на околната среда Ст. Цаковски и колектив ИК „Анубис” ООД 2017
12. Музика Л. Пейчева и колектив „Просвета-София” АД 2017
13. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „Просвета-София” АД 2017
14. Предприемачество К. Тодоров „Мартилен“ 2018

  

 ІХ а клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1.Български език А. Петров и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
2. Литература Б. Пенчев и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
3. Английски език

„Focus for Bulgaria”, B1, част 1

Учебна тетрадка „Focus for Bulgaria”, B1, част 1

 

С. Кей и колектив

Д. Брейшоу и колектив

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО” 2018
4. Немски език „Prima A1.1“ Фр. Джин и колектив „Просвета – София” АД 2018
5. Математика М. Алашка и колектив Архимед 2” ЕООД 2018
6. Информационни технологии И. Първанов, Л. Бонев „Домино”  ЕООД 2018
7. История и цивилизации за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, част 1 и част 2 А. Пантев и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
8. География и икономика за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език Р. Пенин и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
9. Философия С. Герджиков ЕТ „Екстрем – Сергей Герджиков” 2018
10. Биология и здравно образование за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език Вл. Овчаров и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
11. Физика и астрономия за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език М. Максимов,  И. Димитрова „Булвест 2000” ООД 2018
12. Химия и опазване на околната среда за 9. клас за профилирано и професионално образование  с интензивно изучаване на чужд език Ст. Цаковски и колектив ИК „Анубис”  ООД 2018
13. Музика Л. Пейчева и колектив „Просвета – София” АД 2018
14. Изобразително изкуство Б. Дамянов,  А. Генчева ИК „Анубис”  ООД 2018

 

 

  ІХ б клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1.Български език А. Петров и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
2. Литература Б. Пенчев и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
3. Английски език

„Legacy for Bulgaria”, А2

Дж. Дули „ЮНИВЪРС” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг” 2017
4. Немски език „Prima A1.1“ Фр. Джин и колектив „Просвета – София” АД 2018
5. Математика М. Алашка и колектив Архимед 2” ЕООД 2018
6. Информационни технологии И. Първанов, Л. Бонев „Домино”  ЕООД 2018
7. История и цивилизации за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език А. Пантев и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
8.География и икономика  за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език Р. Пенин и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
9. Философия С. Герджиков ЕТ „Екстрем – Сергей Герджиков” 2018
10. Биология и здравно образование за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език Вл. Овчаров и колектив „Булвест 2000“ ООД 2018
11.Физика и астрономия за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език М. Максимов,  И. Димитрова „Булвест 2000” ООД 2018
12.  Химия и опазване на околната среда за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език Ст. Цаковски и колектив ИК „Анубис”  ООД 2018
13. Музика Л. Пейчева и колектив „Просвета – София” АД 2018
14. Изобразително изкуство Б. Дамянов,  А. Генчева ИК „Анубис”  ООД 2018
15. Технологии и предприемачество С. Плачков и колектив ИК „Анубис”  ООД  „Булвест 2000”  ООД  Фондация „Джуниър Ачийвмънт България” 2018

ІХ в клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
Български език А. Петров и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
Литература Б. Пенчев и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
3. Английски език

„Legacy for Bulgaria”, А2

Дж. Дули „ЮНИВЪРС” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг” 2017
4. Немски език „Prima A1.1“ Фр. Джин и колектив „Просвета – София” АД 2018
5. Математика М. Алашка и колектив Архимед 2” ЕООД 2018
6. Информационни технологии И. Първанов, Л. Бонев „Домино”  ЕООД 2018
7. История и цивилизации за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език А. Пантев и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
8.География и икономика  за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език Р. Пенин и колектив „Булвест 2000” ООД 2018
9. Философия С. Герджиков ЕТ „Екстрем – Сергей Герджиков” 2018
10. Биология и здравно образование за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език Вл. Овчаров и колектив „Булвест 2000“ ООД 2018
11.Физика и астрономия за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език М. Максимов,  И. Димитрова „Булвест 2000” ООД 2018
12.  Химия и опазване на околната среда за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език Ст. Цаковски и колектив ИК „Анубис”  ООД 2018
13. Музика Л. Пейчева и колектив „Просвета – София” АД 2018
14. Изобразително изкуство Б. Дамянов,  А. Генчева ИК „Анубис”  ООД 2018
15. Предприемачество К. Тодоров „Мартилен“ 2009
16. Обща теория на счетоводната отчетност Л. Петров „Мартилен“ 2016

Х а клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език Т. Бояджиев и колектив ИК “Анубис” ООД 2001
2. Литература Ал. Шубранов и колектив “Просвета – София” АД

 

2012
3. Английски език

Upstream B2 +

В. Евънс,

Дж. Дули

„Express Publishing”

 

2006
4.Немски език

II ЧЕ “ Prima A1.2”

 

Фр. Джин и колектив

 

“Просвета – София” АД

 

2009

5. Математика Г. Паскалев, Здр. Паскалева „Архимед 2“ ЕООД 2001
6. Информатика Ив. Иванов “Нова звезда” ЕООД 2012
7.Информационни технологии

 

Ив. Иванов “Нова звезда” ЕООД 2010
8. История и цивилизация 9. клас Б. Гаврилов и колектив “Просвета – София” АД 2012
9. География и икономика 9. клас Ст. Карастоянов и колектив ИК „Анубис” ООД 2012
10. Етика и право И. Колев и колектив ИК „Анубис” ООД 2001
11. Биология и здравно образование  9. клас

 

Вл. Овчаров и колектив „Гея Либрис” ООД 2001
12.Физика и астрономия  9. клас Хр. Попов и колектив “Просвета – София” АД 2001
13. Химия и опазване на

околната среда  9. клас

Г. Близнаков,

Л. Боянова

ИК “Анубис” ООД 2001

 

 Х б клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език Т. Ангелова и колектив “Просвета – София” АД

 

2014 – 2017
2. Литература Ал. Шубранов и колектив “Просвета – София” АД

 

2012 – 2017
3. Английски език

I ЧЕ “Success pre-intermediate”

II ЧЕ “Gateway A2”

St. Mc Kinlay,

B. Hastings

D. Spencer

„Pearson Longman“

 

„Pearson Longman“

2007

 

2012

4.Немски език

I ЧЕ “Direkt zwei 2”

II ЧЕ “ Prima A1.1, А1.2”

 

Дж. Мота, Б. Жвиковска

Фр. Джин и колектив

 

„Клет България” ООД

“Просвета – София” АД

 

2011

2011

5. Математика, ЗП

ЗИП Математика, ПП

Ч. Лозанов и колектив

Ч. Лозанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

ИК „Анубис” ООД

2001

2001

6. Информационни технологии

 

Ив. Иванов “Нова звезда” ЕООД 2010
7. История и цивилизация  ЗП Хр. Мирчева,

Г.  Николова

ИК “Анубис” ООД 2012
8. География и икономика П. Петров и колектив ИК „Анубис” ООД 2012
9. Етика и право

 

И. Колев и колектив ИК „Анубис” ООД 2001
10. Биология и здравно образование

 

Св. Евтимова и колектив „Гея Либрис” ООД 2001
11. Физика и астрономия Хр. Попов и колектив “Просвета – София ” АД 2001
12. Химия и опазване на

околната среда

Г. Близнаков,

Л. Боянова

ИК “Анубис” ООД 2001

  

ХІ а клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език Т. Бояджиев и колектив ИК “Анубис” ООД 2001
2. Литература

 

И. Пелева и колектив “Просвета – София” АД 2001
3. Английски език

“English Through Literature”

„Opportunities С1”

 

Н. Клисурска и колектив

М. Харис и колектив

 

„Просвета -София” АД

„Pearson Longman“

 

2002

2012

4.Немски език

II ЧЕ “ Prima A2.1”

 

Фр. Джин и колектив

 

“Просвета – София” АД

 

2011

5. Математика ПП

 

Г. Паскалев,

Здр. Паскалева

„Архимед 2“ ЕООД 2002
6. История и цивилизация 10. клас

 

Хр. Мирчева,

Г. Николова

ИК “Анубис” ООД 2012
7. География и икономика  10. клас

 

П. Петров и колектив ИК “Анубис” ООД 2012
8. Философия

 

С. Герджиков

Я. Мерджанова

“Екстрем” 2001
9. Биология и здравно образование 10. клас

 

Св. Евтимова и колектив „Гея Либрис” ООД 2001
10. Физика и астрономия  10. клас

 

Хр. Попов и колектив “Просвета – София ” АД 2001
11. Химия и опазване на

околната среда 10. клас

 

Г. Близнаков,

Л. Боянова

ИК “Анубис” ООД 2001

  

ХІ б клас

 

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език Т. Ангелова и колектив “Просвета – София” АД 2001
2. Литература

 

И. Пелева и колектив “Просвета – София” АД 2001
3. Английски език

“Success Intermediate”

Stuard Mc Kinlay,

Bob Hastings

“ Pearson Longman ” 2007
4.Немски език

I ЧЕ “Direkt zwei 2”

II ЧЕ “ Prima A2.1”

 

Дж. Мота, Б. Жвиковска

Фр. Джин и колектив

 

„Клет България” ООД

“Просвета – София” АД

 

2011

2011

5. Математика

 

Г. Паскалев,

Здр. Паскалева

„Архимед 2“ ЕООД 2002
6. ЗИП Информационни технологии, ПП П. Чолакова, М. Дербатова “Просвета – София” АД 2008
7. История и цивилизация, ЗП

ЗИП История и цивилизация, ПП

В. Гюзелев и колектив

Ал. Николов и колектив

“Просвета – София” АД

„Просвета – София” АД

2012

2012

8. География и икономика

 

Н. Димов и колектив “Просвета – София” АД 2012
9.Философия

 

С. Герджиков

Я. Мерджанова

“Екстрем” 2001
10.Биология и здравно образование

 

Н. Цанова и колектив “Просвета – София” АД 2002
12. Физика и астрономия  10. клас

 

Хр. Попов и колектив “Просвета – София ” АД 2001
13. Химия и опазване на околната среда ЗИП

 

Г. Нейков и колектив “Булвест 2000” ООД 2002

 

ХІ в клас

 

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език Т. Ангелова и колектив “Просвета – София” АД 2001
2. Литература

 

И. Пелева и колектив “Просвета – София” АД 2001
3. Английски език

“Success Intermediate”

St. Mc Kinlay,

B. Hastings

“ Pearson Longman ” 2007
4.Немски език

I ЧЕ “Direkt zwei 2”

ЗИП  “ Prima A2.1”

 

Дж. Мота, Б. Жвиковска

Фр. Джин и колектив

 

„Клет България” ООД

“Просвета – София” АД

 

2011

2011

5. Математика , ЗП

ЗИП Математика, ПП

Ч. Лозанов и колектив

Ч. Лозанов и колектив

ИК “Анубис” ООД

ИК “Анубис” ООД

2001

2001

6. ЗИП Информационни технологии, ПП П. Чолакова, М. Дербатова “Просвета – София” АД 2008
7. История и цивилизация, ЗП

ЗИП История и цивилизация, ПП

В. Гюзелев и колектив

Ал. Николов и колектив

“Просвета – София” АД

„Просвета – София” АД

2012

2012

8. География и икономика

 

Н. Димов и колектив “Просвета – София” АД 2012
9.Философия

 

С. Герджиков

Я. Мерджанова

“Екстрем” 2001
10.Биология и здравно образование

 

Н. Цанова и колектив “Просвета – София” АД 2002
11. Физика и астрономия  10. клас

 

Хр. Попов и колектив “Просвета – София ” АД 2001

  

ХІІ а клас

 

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език Т. Бояджиев и колектив ИК “Анубис” ООД 2002
2. Литература И. Пелева и колектив “Просвета – София” АД 2002
3. Английски език

“English Through Literature”

 

Н. Клисурска и колектив

 

„Просвета -София” АД

 

2002

4.Немски език

II ЧЕ “ Prima A2.2”

 

Фр. Джин и колектив

 

“Просвета – София” АД

 

2011

5. Математика З. Запрянов и колектив “Просвета – София” АД 2005
6. Свят и личност

 

М. Грекова и колектив “Просвета – София” АД 2008
7. Биология и здравно

образование 11. клас

 

Н. Цанова и колектив “Просвета – София” АД 2002
8. История и цивилизация 11. клас

 

В. Гюзелев и колектив “Просвета – София” АД 2012
9. География и икономика 11. клас

 

Н. Димов и колектив “Просвета – София” АД 2012
10. Физика и астрономия  10. клас

 

Хр. Попов и колектив “Просвета – София ” АД 2001

 

  ХІІ б клас

 

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език Т. Бояджиев и колектив ИК “Анубис” ООД 2002
2. Литература И. Пелева и колектив “Просвета – София” АД 2002
3. Английски език

„First Certificate Expert”

 

J. Bell, R. Gower

 

“ Pearson Longman ”

 

2008

4.Немски език ЗПП

Literatur

Зл. Парпулова и колектив „Летера“ ЕООД

 

2002
5. Математика, ПП З. Запрянов и колектив “Просвета – София” АД 2005
6. История и цивилизация 11. клас

 

В. Гюзелев и колектив “Просвета – София” АД 2012
7. Свят и личност

 

М. Грекова и колектив “Просвета – София” АД 2008
8. Биология и здравно образование 11. клас Н. Цанова и колектив “Просвета – София” АД 2002
9.Физика и астрономия 11. клас ПП

 

Хр. Попов и колектив “Просвета – София ” АД 2002

 

ХІІ в клас

 

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език Т. Бояджиев и колектив ИК “Анубис” ООД 2002
2. Литература И. Пелева и колектив “Просвета – София” АД 2002
3. Английски език

“Success Intermediate”

St. Mc Kinlay,

B. Hastings

“ Pearson Longman ” 2007
4.Немски език

ЗИП  “ Prima A2.1”

 

Фр. Джин и колектив

 

“Просвета – София” АД

 

2011

5. Математика, ЗП

ЗИП Математика, ПП

З. Запрянов и колектив

З. Запрянов и колектив

“Просвета – София” АД

„Просвета-София” АД

2005

2002

6. Свят и личност

 

М. Грекова и колектив “Просвета – София” АД 2008
7. Биология и здравно образование

 

Г. Марков и колектив “Просвета – София” АД 2002
8.Физика и астрономия

 

Хр. Попов и колектив “Просвета – София ” АД 2002

 

ХІІ г клас

Наименование на учебника/учебния комплект Автор/и на текста Издател Година на одобрение
1. Български език Т. Ангелова и колектив “Просвета – София” АД 2002
2. Литература

 

И. Пелева и колектив “Просвета – София” АД 2002
3. Английски език

Oxford English for Careers: Tourism 1 Student’s Book

 R. Walker, K. Harding Oxford University Press 2009
4. Математика, ЗП З. Запрянов и колектив

 

“Просвета – София” АД

 

2005

 

5. Свят и личност

 

М. Грекова и колектив “Просвета – София” АД 2008
6. Технология и организация на ексурзоводското обслужване В. Великов, М. Стоянова „Матком“ 2010
7. Предприемачество и мениджмънт

 

К. Тодоров „Мартилен“ 2009
8. Транспорт, туроператорска и турагентса дейност

 

А. Георгиев, М. Василева „Аскони – издат“ 2003