Резултати на учениците, участвали в националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2020-2021 година, проведен на 07 - 08 ноември 2020 г. в гр. Златоград