File Size Type Last Modified Download
седмично_разписание_групи_ЦДО 1,017.42 KB PDF 2022/10/01 Изтегли
дневно_разписание_на_часовете 965.13 KB PDF 2022/10/01 Изтегли
седмично_разписание_2022_2023 186.51 KB PDF 2022/10/01 Изтегли
Седмично разписание за втори срок на учебната 2021/2022г. 184.71 KB PDF 2022/02/17 Изтегли
Седмично разписание за първи срок на учебната 2021/2022 г. 187.61 KB PDF 2021/11/20 Изтегли
Организация на учебния ден 14.34 KB ODT 2021/10/13 Изтегли