БДП – ИНИЦИАТИВИ

Във връзка с обявената Седмица на мобилността от Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL под мотото „Остани жив!  Пази живота!“ учениците от IX„а“ и X„б“ клас направиха постери, а  учениците от V„а“ клас се срещнаха с инспектор Стефан Шехов от РПУ – гр. Златоград и разговаряха с него за безопасността на пътя.

В периода от 13.10. до 16.10.2020 г. са проведени часове по пътна безопасност във всички класове от V до XII клас, във връзка в писмо на старши комисар Николай Димов, Директор на ОД МВР-гр. Смолян;

Одобрено проектно предложение Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Същото предстои да се реализира до 15.12.2020 г