File Size Type Last Modified Download
НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА 267.13 KB PDF 2022/02/06 Изтегли
Заповед и график за класни и контролни работи за първи срок на уч.2021/2022г. 6.35 MB PDF 2022/01/05 Изтегли